Zoek op deze website
 

Agenda komende periode


18 februari 20:00-22:00
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Kring: Kring Oost: delen wat je als Christen gaande houdt
 
Er zijn twee kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel, ontmoeting, geloof en gebed. Die kringen hebben we ‘kring West’ en ‘kring Oost’ genoemd, al hoeft dat niet te betekenen dat je uit het ‘westen’ of ‘oosten’ moet komen om aan te schuiven. Als het een door elkaar loopt is dat geen probleem – en zuid en noord zijn overal welkom. ‘West’ komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per 2 weken, 'Oost'  op dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.  De bijeenkomsten zijn bij leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.   De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie, en met 'ontmoeting' hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.   Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Wat we precies gaan doen bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met gebed. Welkom in één van de kringen!   Kring Oost bestaat op dit moment uit 9 personen uit Sittard, Limbricht, Grevenbicht, Nieuwstadt en Kessenich. Samen bepalen we de onderwerpen, teksten, t.v.- uitzendingen of krantenartikelen over geloof en geloven waarover we in een open sfeer van gedachten wisselen. De eerste avond is op dinsdag 17 september 2019, 20.00 - 22.00 uur bij Wil en Henk Wessels, Odasingel 503, 6131 GR Sittard. Daarna afwisselend bij de deelnemers thuis.  Voor verdere informatie: Henk Wessels, tel. 046-7370123, henkwessels.wessels@gmail.com
Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .
Contactpersoon: Henk Wessels, tel. 046-7370123, henk.wessels@gmail.com - Aanmelden via de contactpersoon.
Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
19 februari 14:00-16:00
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Sittard
Kring: Breicafé
 
Elke 1e en 3e woensdag van de maand is ons Breicafé: we breien en haken samen met de deelnemers van het Strickcafé in Aken; alles wat gemaakt wordt gaat 2 x per jaar naar diverse projecten. Bijvoorbeeld naar kinderen in vluchtelingenkampen. Maar ook de ontmoeting met elkaar is fijn, we drinken gezellig koffie of thee en delen met elkaar wat ons bezig houdt. Meedoen is gratis, voor koffie en thee vragen we een kleine bijdrage. Iedereen is welkom!     
Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard.
Contactpersoon: Joke van der Steen, 046-4584618, vander_steen@zonnet.nl - Aanmelden is niet nodig! Wel kunt u voor nadere informatie contact opnmemen met de contactpersoon.
Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
19 februari 19:45-22:00
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Sittard
Kring: Synoidos, koor dat je raakt!
 
Wij zijn Synoidos, een gemengd koor van ongeveer 60 leden dat het publiek wil raken met haar muziek. Ons motto is dan ook: ‘Synoidos, koor dat je raakt!’ Ons repertoire varieert van moderne gospel en ritmische pop tot sprekende musicalmuziek. Maar ook melodieuze ballades zijn een deel van het repertoire. Een enkele keer wordt er een uitstapje gemaakt naar klassiek werk. Maar alle nummers hebben één ding gemeen: het zijn méér dan leuke liedjes. In onze optredens zoeken wij nl. zorgvuldig en thematisch repertoire bij elkaar. Wij repeteren iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Johanneskerk in Sittard, onder leiding van onze dirigente Nadia Loenders. We verzorgen zo’n 8 tot 10 optredens per jaar. Dit varieert van het uitvoeren van de Passiecantate voor Pasen, het opluisteren van diensten in de Johanneskerk en zorgcentrum Op de Bies (Landgraaf) tot medewerking aan concerten en het zelf organiseren/uitvoeren van een concert. Natuurlijk zijn wij meer dan zingen alleen. Binnen ons koor speelt gezelligheid en het voor elkaar klaar staan ook een grote rol. Daarom vinden we het ook belangrijk om naast de repetities ook sociale activiteiten te organiseren. Zo organiseren we jaarlijks voor de zomervakantie een gezellige ledendag. Ook zijn wij al diverse keren op meerdaagse concertreis naar het buitenland geweest.  Voor het seizoen 2019-2020 staat er weer een aantal activiteiten op de agenda.
In het najaar staat, in het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg het concert ‘The Armed Man, A mass for peace’ van Karl Jenkins 2 x gepland, t.w. op 22 september 2019 in Eindhoven en op 29 september 2019 in de Hanenhof in Geleen. Dit meesterstuk roept op tot vrede. Voor verder info hierover zie de website. In 2019 staat er op 14 december een Café Chantant in het kader van Kerst gepland en zullen wij ook weer tijdens de Kerstnachtdienst in de Johanneskerk zingen. Met het oog op de toekomst is Synoidos op zoek naar verjonging. Daarvoor zijn wij op zoek naar nieuwe jeugdleden. Verder zijn met name mannen en sopranen ook welkom als nieuw lid. Ben je maximaal 55 jaar oud en wil je graag komen zingen, kom dan eens naar een repetitie op woensdagavond of naar het Café Chantant Kerst op 14 december 2019. Meer info: www.koor-synoidos.nl, via de nieuwsbrief en/of onze facebook-pagina.
Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard.
Contactpersoon: Monica Bosman, 06 – 39 56 95 84, synoidos@gmail.com - Check voor informatie (optredens, lid worden) de website https://www.koor-synoidos.nl. Of neem contact op met de contactpersoon / voorzitter.
Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
20 februari 10:00-12:00
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Geleen
Kring: Gesprekken rond Levensbeschouwing
 
De wereld, waarin we leven is aan voortdurende verandering onderhevig. Dat is een open deur, maar dat neemt niet weg dat dit tegelijk een interessant, verwarrend en soms ook vermoeiend fenomeen is.  Dat geldt voor de hele samenleving en dus ook voor de domeinen van ideologie, politiek en levensbeschouwing. Die verandering is vaak een bron van gevoelens van  onrust en onveiligheid, maar kan ook een uitdaging zijn om anders en nieuw te denken over dingen die op je weg komen. Hoe verschillend mensen hierover ook denken, het kan heel vruchtbaar, zinvol en zelfs gezellig  zijn om er met anderen over te praten, je open te stellen voor andere meningen, levensvisies en geloven.                                                                                                                              Deze gespreksgroep is niet gebonden aan vooraf vastgelegde onderwerpen en zeker niet aan voorgeprogrammeerde uitkomsten, absoluut geldende oplossingen of dogma’s. De enige voorwaarde om aan deze gespreksgroep deel te nemen is openheid voor elkaars opvattingen. De gespreksgroep telt maximaal 12 personen.
Waar: Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen.
Contactpersoon: Wim Cuypers, 046-4431709, wpmcuypers@hotmail.com - Aanmelding vooraf is noodzakelijk
Kosten deelname: 10,00 Voor 4 bijeenkomsten.
Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
20 februari 20:00-22:00
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Geleen
Kring: De kunst van het ongelukkig zijn
 
Met zijn boeken en lezingen timmert de Belgische psychiater Dirk de Wachter al meerdere jaren aan de weg. Als hij ergens spreekt, trekt hij in de regel volle zalen. Hij heeft dan ook iets te zeggen over onze moderne samenleving, ons huidig tijdsgewricht en  over de hedendaagse mens. De samenleving typeert hij als een borderline tijd, waarin een stabiel sociaal weefsel, dat eeuwenlang door kerk en geloof in stand is gehouden, verloren is gegaan. Hoewel onze welvaart ongekend is, ervaren velen gebrek aan zin. Alles lijkt in het leven te draaien om, zoals hij het noemt, de leukigheid en de ikkigheid. Maar als die ontbreken, valt voor velen de zin van het leven weg. Maar ongelukkigheid hoort nu eenmaal bij het bestaan. Dat thema werkt hij in zijn boek dat in het najaar 2019 verschijnt, onder de titel ”De kunst van het ongelukkig zijn”.  De Wachter laat weten: “af en toe is er lastigheid in het leven, dat is niet te vermijden. Maar juist de mooiste liefdevolheid tussen mensen toont zich in die lastige dagen”. 
Een opmerkelijke boodschap in een tijd en een samenleving waarin perfectie en autonomie de norm zijn en tegelijkertijd eenzaamheid hoogtij viert. 

Waar: Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen.
Contactpersoon: ds Pier Prins, 046-4360037, prins1959@gmail.com -
Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk

Kerkdiensten  | Alles 
20 februari
15:30 Beek-WZC Franciscus
23 februari
10:30 Sittard, Johanneskerk
1 maart
09:00 Urmond
1 maart
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.


Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018