Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
27 juni
15:30 Beek-WZC Franciscus
30 juni
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
13 oktober
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
7 juli
09:00 Beek
20 oktober 10:30 Sittard, Johanneskerk
24 oktober
15:30 Beek-WZC Franciscus
7 juli 10:30 Sittard, Johanneskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Beamer machinisten en Powerpointmakers gezocht
 
Het komt steeds vaker voor, dat de Liturgie in de kerkdienst via een beamer op een groot scherm wordt geprojecteerd. Het heeft ook voordelen, want de liederen worden op het scherm weergegeven zodat er dan geen liedboeken gebruikt hoeven te worden, maar ook kan de preek bijvoorbeeld geïllustreerd worden met afbeeldingen of korte filmfragmenten en zo de dienst verlevendigen. Voor dit alles zijn twee soorten “specialisten” nodig, namelijk zij die een beamer kunnen instellen en bedienen en…liefst ook een groep, die een “Liturgie-powerpoint” kunnen maken, zowel in Geleen als in Sittard. De kerkenraad heeft mij verzocht om te komen tot beamer-teams voor Geleen en Sittard. Het leren bedienen en instellen van een beamer vergt al naar gelang het aantal deelnemers twee bijeenkomsten van ongeveer 2 uur, waarin het oefenen voorop staat. Het leren maken van een Liturgie-Powerpoint vergt enige computer- kennis en het kunnen beschikken over een laptop met het Microsoft Office-programma van 2016. (of Office 365). Alleen met deze versies zijn alle bewerkingen mogelijk. Oudere versies werken namelijk niet volledig met wat er in de cursus wordt aangeboden. De cursus Liturgie- Powerpoint beslaat drie avonden van 19.30–22.00 uur. Tijdens de cursus leren we ook hoe we liederen van Liedboek online kunnen downloaden. Hiervoor is een abonnement nodig (de kerk heeft één abonnement). Helaas kunnen niet meer personen tegelijkertijd van dit abonnement gebruik maken. Ik zelf heb ook een abonnement, zodat we in de cursus met twee personen tegelijkertijd kunnen oefenen. Het zou fijn zijn als er zich voor beide cursussen ongeveer 6 mensen zouden opgeven (het liefst 3 uit Geleen en 3 uit Sittard)
U kunt zich bij mij opgeven (steenruud@gmail.com) onder vermelding van “Beamer-bediener” of “Powerpont-maker”. U kunt zich ook voor beide cursussen opgeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken: 046-443 44 66. Na aanmelding bekijken we welke avonden het meest geschikt zijn. De cursus wordt gegeven in de Ontmoetingskerk, waar we gebruik kunnen maken van de wifi -verbinding. Graag tot ziens op de eerste cursusbijeenkomst.
Ruud Steen  
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Kerktuintreffen Urmond: terugblik
 
Het ligt alweer even achter ons: het kerk-tuin-treffen op zondag 26 mei. Aan het begin van die week zag het er nog sombertjes uit met het weer. Het zou spannend worden of de mooie kerktuin mee kon doen in het geheel. Ik heb die week nauwgezet het Limburgse weerbericht gevolgd. Bijna elke dag werd de voorspelling wat beter, steeds weer een graadje erbij en een regenkans minder. En gelukkig konden we inderdaad na afloop van de kerkdienst naar buiten, naar de mooie tuin, die al vele jaren professioneel en perfect onderhouden wordt door Gerrit en Dora. Maar voordat we de tuin konden betreden, hadden we eerst onze kerkdienst. Die was vrolijk. De cantorij werkte mee. Nico bespeelde het orgel dat het een lieve lust was. Op weg naar Pinksteren zongen we alvast liederen over de Geest. De Lokale Omroep van Stein was present, zodat later ook mensen thuis de kerkdienst mee konden maken. En de kerk zat bijna helemaal vol. Zo’n zeventig mensen waren er. Uit Urmond en omgeving: Uit Grevenbicht, Sittard, Geleen, zelfs uit het asielzoekers-centrum in Sweikhuizen. Jong en oud was er. Zo ook een zestal inwoners van Urmond, die uit belangstelling waren gekomen. Met de canon “zingend in het gras” (Liedboek nr. 988) verlieten we de kerk. Buiten stond de koffie klaar. En ook deze keer had Ria weer een mooi raadspel. Onze reukorganen wilde ze wel eens testen.  Ze had in acht potjes watjes met diverse geuren gestopt. En aan ons was het om de juiste geur te vast te stellen. Ik bakte er zelf weinig van. Ik geloof dat ik alleen azijn thuis wist te brengen. Maar sommige groepjes hadden een prima resultaat geboekt. Ondertussen waren de soep en de broodjes gearriveerd, wederom klaargemaakt door Wim en Loes. En zowel soep als brood smaakten voortreffelijk. Daarna nog even een gezellige nazit en toen liep het kerk-tuin-treffen op zijn eind. We mogen terugzien op een fijne dag, waarvoor vele zich ingezet hebben. En die verdienen allemaal een hartelijk woord van dank!  
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie!
21 juli
Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie! 
Wordt wegens succes gecontinueerd op:
16 juni/21 juli/18 augustus/15 september 2019
Steeds tussen 14.30 en 16.30 uur
In de Herberg van de Ontmoetingskerk
Emmaplein 50  Geleen
Onder het genot van een aangeklede kop koffie of thee gezellig een praatje maken, een spelletje spelen
(sjoelen is favoriet)
en genieten van een kort filmisch en grappig intermezzo. De toegang is vrij, een vrijwillige gave in het busje
wordt op prijs gesteld
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Pastorale hulp na vertrek ds. Stegink
 
In verband met het vertrek van ds. Joachim Stegink naar Parkstad zijn voor de korte termijn de volgende afspraken gemaakt voor zijn vervanging:
1. Voor de kerkdiensten waarin ds. Stegink na 2 juni 2019 zou voorgaan, zijn andere voorgangers gevonden. U vindt de details op de website.
2. Voor pastorale hulp zijn de pastoraatsteams uw eerste aanspreekpunt. Zij kunnen voor de wijken Noord en Oost bij verzoek om pastorale hulp in crisissituaties doorverwijzen naar ds. Irene Pluim en voor Grevenbicht naar ds. Pier Prins.
3. Voor uitvaartdiensten is ds. Pluim beschikbaar. Als ds. Prins is gevraagd voor een pastorale situatie in Grevenbicht waarop een uitvaart volgt, dan zal hij die (zo mogelijk) doen.
Met het vertrek van ds. Stegink is er helaas ook minder capaciteit voor pastorale ondersteuning beschikbaar. Misschien kan daardoor niet altijd aan uw verzoek om pastorale hulp worden voldaan Wij vragen daarvoor om uw begrip en werken aan een definitieve oplossing.
Verder willen wij u erop wijzen, dat ds. Pier Prins op maandag- en woensdagochtend niet beschikbaar is in verband met zijn activiteiten voor Zuyderland.
Namens de kerkenraad
Germ Visser
Scriba PGSG
[Opgenomen op: 26-05-2019]
Zomerstop Passage
18 september
Zomerstop Passage 
Passage heeft in de zomermaanden geen ledenbijeenkomsten maar in september gaan wij weer van start. Op woensdagmiddag 18 september beginnen we het seizoen met een lezing “Van panfluit tot pijporgel”. Heeft u interesse? Wij nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken.   Wij wensen u allen een mooie, zonnige zomer toe.
[Opgenomen op: 22-05-2019]
Afscheid Joachim Stegink
2 juni
Afscheid Joachim Stegink 
Op zondag 2 juni neemt ds. Joachim Stegink  afscheid van de Protestantse Gemeente van Sittard- Grevenbicht in verband met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente van Parkstad (Heerlen, Brunssum en Landgraaf). Ik weet nog dat hij naar Sittard kwam. Ik was bij zijn intrededienst, waarin hij bevestigd werd door André van den Bor. Nu verlaat hij de Gemeente van Sittard-Grevenbicht. Ook voor onze gemeente heeft hij veel gedaan en betekend. We willen hem daarom van harte danken voor al zijn inzet. En we wensen hem een hele goede en inspireerde tijd toe in zijn nieuwe gemeente. De afscheidsdienst is op zondagmorgen 2 juni om 10.30 uur in de Johanneskerk in Sittard. Een week later met Pinksteren is zijn intrededienst in de kerk in de Pelgrimskerk te Brunssum om 14.30 uur
[Opgenomen op: 22-05-2019]
Tafel van Hoop
30 juni
 
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wij willen in het kader daarvan op zondag 30 juni in de Ontmoetingskerk een themadienst houden. Na afloop is er de Tafel van Hoop: op initiatief van Kerk in Actie worden er Tafels van Hoop gedekt in veel gemeentes in het land:  een maaltijd delen samen met de mensen uit de AZC-s, maar uiteraard ook met vluchtelingen waarmee gemeenteleden op een andere manier contact hebben. dat hoeven niet perse christenen te zijn. Iedereen wordt uitgenodigd wat te eten vanuit hun eigen cultuur mee te brengen om samen een mooie maaltijd samen te stellen. Misschien kan er ook wat muziek gemaakt worden,  en vooral elkaar ontmoeten is belangrijk. Iedereen is welkom. Als u een idee heeft: meld het ons! Zoals u misschien al weet, is er een werkgroepje gevormd vanuit onze beide gemeenten, om de mensen in het AZC Sweikhuizen te bezoeken. We lezen dan met elkaar de bijbeltekst van de volgende zondag en praten daarover. Ook bidden we vaak met elkaar het Onze Vader, in het Nederlands. Op deze manier kunnen de gasten vanuit het AZC de diensten beter voorbereid bijwonen.
De betrokkenheid vanuit onze gemeenten wordt  zeer gewaardeerd.
Hun leven is niet eenvoudig: het wachten duurt lang, de spanningen kunnen oplopen. Velen maken zich grote zorgen voor de toekomst, voor zichzelf maar zeker ook voor hun kinderen. En ze missen hun familie die vaak nog in het land van herkomst wonen.
Een “kerkfamilie” kan dan heel belangrijk zijn. Bij het werkgroepje kunnen we nog wel versterking gebruiken. Het hoeft  niet heel veel tijd te kosten, en kan ook voor jezelf waardevol zijn.
Ook in het AZC zelf is genoeg te doen: voor de peutergroep worden nog vrijwilligers gezocht en er zijn altijd mensen nodig voor taallessen.
Contactpersonen: ds. Pier Prins en diaken Joke van der Steen.  
  
Schuif aan bij Tafels van Hoop
   Eet mee met en voor vluchtelingen
Zondag 30 juni, na afloop van de dienst, in de Ontmoetingskerk.
[Opgenomen op: 18-05-2019]
Kerktuintreffen 26 mei
26 mei
Kerktuintreffen 26 mei 
Het is al vele jaren een mooie traditie om eens in de twee jaar in de lente na de kerkdienst bij elkaar te blijven voor ontmoeting, een spel, gezelligheid en een maaltijd. Ook dit jaar zetten we dit traditie voort. Op zondag 26 mei is er weer het Kerk-tuin-treffen. We beginnen om 10.00 uur (!!!) met de kerkdienst met mede- werking van de cantorij. Na de kerkdienst is er koffie/thee. Er is alle gelegenheid om elkaar te spreken. We doen iets leuks met elkaar en tot slot zijn er broodjes en soep. Om ongeveer 13.30 uur sluiten we het samenzijn af. Hopelijk is het mooi weer en kunnen we gebruik maken van de prachtige kerktuin. Met het oog op het eten willen we graag weten op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen. Daarom graag doorgeven of u komt. Liefst via e-mail bij Wim en Loes van Elk of bij Pier Prins: vanelkwim@gmail.com of  prins1959@gmail.com Even voor alle duidelijkheid: er is geen viering van het avondmaal
Van harte welkom!
Het wijkteam
[Opgenomen op: 23-04-2019]
Gratis rondleiding door het kerkgebouw
 
Zoals u weet is de commissie kerkgebouwen bezig met de vraag in welk groot kerkgebouw wij na de samenvoeging onze kerkdiensten gaan houden.
Omdat niet iedereen beide gebouwen goed kent, hebben we de suggestie gekregen om korte rondleidingen te organiseren. Die suggestie nemen we graag over.
In de maand mei zal er aansluitend aan de kerkdienst voor geinteresserden de mogelijkheid zijn om een korte rondleiding door het gebouw te krijgen. Dit zal voor de dienst nog even worden aangekondigd.
Opgeven is niet nodig, u loopt gewoon mee. We starten in de buurt van de
koffie. De commissie kerkgebouwen.
[Opgenomen op: 17-04-2019]
Uit de kerkenraadsvergaderingen ...
 
Uit de kerkenraadsvergaderingen van de afgelopen maanden 2019 Is al weer een paar maanden oud. Als moderamen en kerkenraad zijn we natuurlijk ook al een aantal keren bij elkaar geweest. Hier volgen een aantal zaken die ik graag met u wil delen. Marnix van Gurp heeft Sietse van der Sluis opgevolgd als voorzitter van de kerkenraad van Sittard-Grevenbicht. Wat vindt hij belangrijk voor onze kerkgemeenschappen?
1. Gezamenlijke diensten, waarin we vieren, delen, bidden, luisteren, ons geloof met elkaar delen.
2. Actief aanwezig zijn in de maatschappij. De kerk moet relevant zijn voor zijn omgeving. We zijn op allerlei plekken aanwezig; we hebben kerkjes in de dorpen en steden. We hebben activiteiten in de wijken en in bejaardentehuizen. Dat is een geweldige kans om te kijken, wat die buurt van onze kerk nodig heeft en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Niet alleen, maar samen met anderen.
3. De kerk wordt gebouwd door zijn mensen, door de leden. Dat betekent in toenemende mate dat die kerk gevormd wordt door de leden zelf. We moeten kijken waar mensen goed in zijn en waardoor ze geïnspireerd raken, enthousiast van worden. Dan kunnen we het volhouden.
4. Elkaar vasthouden en elkaar inspireren door te delen van ons geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan. We zijn volop bezig met het stappenplan waarmee we stappen zetten naar het samenvoegen van de verschillende taakgroepen. De verschillende groepen vergaderen inmiddels meestal of altijd samen en dat maakt samenwerken gemakkelijker en duidelijker. Waar mogelijk worden dingen samengedaan, maar er zijn ook zaken die nog apart gedaan worden, zoals bijvoorbeeld het pastoraat in de wijken. De komende tijd zullen de groepen aan de hand van een aantal vragen een gezamenlijk beleidsplan gaan schrijven. De Werkgroep Gebouwen is bezig, in het kader van de keuze die gemaakt zal worden voor één groot kerkgebouw, met het inventariseren van wensen van gemeenteleden ten aanzien van de kerkgebouwen. Voor de zomervakantie zal dit afgerond zijn en gaat de werkgroep verder met andere aspecten van hun opdracht. Een zorgpunt in onze beiden gemeenten is de jeugd. Er is nog kindernevendienst, maar de groep is klein. Verder zullen er, wanneer mogelijk, incidenteel activiteiten voor de oudere jeugd georganiseerd worden. We hopen ook dat er jonge mensen naar de SPRINGdiensten zullen komen waarvan er dit jaar 5 gepland zijn (in de Johanneskerk). Dit zijn laagdrempelige diensten verzorgd door een aantal enthousiaste gemeenteleden uit beide gemeenten. Wat leuk is om te vermelden is dat een groepje jongeren uit onze gemeenten bij een landelijke activiteit/online wedstrijd Sirkelslag Young tweede geworden zijn. Hier zijn we natuurlijk reuze trots op. Naar aanleiding van de Nashville verklaring die begin dit jaar gepubliceerd werd en de gesprekken die we hierover gevoerd hebben, hebben we als kerkenraden besloten dat we op de kaart van de website van ‘Stichting Wijdekerk’ gezet willen worden. Hiermee laten we zien dat LHBT’ers in onze gemeenten van harte welkom zijn. Het asielzoekerscentrum Sweikhuizen is weer open en ook nu komen op zondag verschillende asielzoekers naar de kerk (in Geleen, maar ook in Sittard). Pier heeft een groepje gevormd, samen met een paar gemeenteleden. Zij bezoeken de asielzoekers regelmatig waarbij ook bijbelstudie gedaan wordt die aansluit bij de dienst van de zondag die volgt op het bezoek. Dit wordt erg gewaardeerd. Ook worden er fietsen ingezameld, om het vervoer naar de kerk mogelijk te maken. Er is ook een begin gemaakt met verschillende activiteiten maandelijks op zondagmiddagen in het Gruizenkerkje en in de Ontmoetingskerk. Op 4 april hadden we een gemeenteavond die met ruim 60 mensen goed bezocht werd. Het was een fijne avond. Een verslag van de avond volgt. Ik realiseer me dat we met veel zaken bezig zijn en dat er ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan, dankzij onze samenwerking! Een goede, gezegende Paastijd gewenst en een hartelijke groet, ook namens Marnix, Bertha (U kunt mij altijd bellen of mailen: berthaverkerk@gmail.com tel 046-4379201)  
[Opgenomen op: 14-04-2019]
Video over de bouw van ons orgel op de website van
 
Bij het opruimen van mijn boekenkast vond ik een video over de bouw van het orgel in de Ontmoetingskerk. Eric Steenwijk heeft deze video op onze website gezet. Vandaar onderstaande toelichting. In 1991 werd besloten, dat er in de Ontmoetingskerk een orgel moest komen. Het heeft even geduurd voor er voldoende geld was. Dankzij de verkoop van “het Karel-Appelraam” uit de Kruiskerk in de Park-laan, en dankzij een geldwervingscommissie met Jan Verbeek, Adrie van Poortvliet en Anja de Bruijn, die certificaten van orgelpijpen verkocht, kwam er voldoende geld binnen. In 1994 ging een orgelcommissie (met Jan Compagner, de organisten Henk van Loo en Berti Stokman, alsmede ondergetekende) aan het werk. Eerst werd vastgesteld: hoe groot het orgel moest worden, en dat het geschikt moest zijn voor het begeleiden van zang, solo en met een volle kerk. Daarna begon de zoektocht naar een orgelbouwer, werden orgels bekeken en offertes vergelijken met hulp van deskun-digen van de centrale kerken. De Firma Fama & Raadgever kwam als winnaar uit de bus. Die maakte weer gebruik van pijpen van de Firma Stinkens, vaklui op dat gebied. Op de video is het maken van de pijpen te zien. Ook is te zien hoe het orgel bij de eerstgenoemde firma in elkaar werd gezet. Nadat het or-gel in de fabriek klaar was, begon het verhuizen naar Geleen en de opbouw in de kerk. Ook de opbouw van het orgel in de kerk is op de video te zien. Op 17 februari 1995 is in een speciale dienst het orgel ingewijd door één van onze adviseurs, Jan Telder. Dit verhaal heb ik ontleend aan de brochure, die bij de opening is verspreid.
Wim Kirchner
[Opgenomen op: 11-04-2019]
Gezellige 2e Spring! op 31 maart 2019
 
Op zondag 31 maart 2019 was de Johanneskerk weer erg goed gevuld voor de 2e Spring! viering. Het concept Spring! begint voor de meesten duidelijk te worden: een laagdrempelige kerkdienst waarbij ontmoeting, muziek en verschillende korte verrassingen (zoals een sketch, interview, persoonlijke uitleg, kindernevendienst in de kerk zelf, omgekeerde collecte, etc) centraal staan rond 1 persoon uit de bijbel.
Op deze zondag hebben we geluisterd, gezongen en gesproken over Ruth. Een inspirerende vrouw waar we nu nog steeds heel veel van kunnen leren.
Het was rond 10 uur al lekker druk in de kerk. Veel mensen vinden het fijn om elkaar voor de dienst al te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en een koekje.
Tijdens de 2e spring is er een zelfgemaakte dialoog tussen Dinges en Boaz uitgevoerd door Marnix en Thea. We hebben naar popmuziek geluisterd op de beamer, maar ook heerlijk gezongen onder begeleiding van piano en dwarsfluit. Het verhaal van Ruth is uitgelegd op een persoonlijke manier: wat betekent dit voor ons in 2019. Hoe kijken wij tegen het vreemde aan? Hoe vaak durven wij een grote stap te maken? Het hoogtepunt van de dienst is waarschijnlijk het interview met Mary. Mary is een sterke vrouw uit Kenia die naar Nederland is gevlucht. Ze woont momenteel in een azc en is een vast bezoeker van onze kerk. Het was erg indrukwekkend om haar levensverhaal te horen en haar kracht om er te zijn voor zichzelf, haar zoontje en anderen; gesteund door God, het christendom en de mensen om haar heen.
Tijdens de collecte heeft Doetien op de accordeon, samen met familie Cartwright een zelfgemaakt lied ten gehore gebracht. Leuk om zoveel initiatief te zien tijdens de Spring! vieringen.
Na afloop hebben we genoten van verschillende soorten zelfgemaakte hummus met stokbrood en heerlijke soep.
Ook de 2e Spring! viering was weer een groot succes.
Op naar de volgende Spring! op 19 mei!
[Opgenomen op: 05-04-2019]
Stekjesmarkt op 5 en 12 mei.
5 mei
Stekjesmarkt op 5 en 12 mei. 
Ook dit jaar  organiseert de ZWO com. van Sittard en Geleen een stekjesmarkt op twee zondagen na de kerkdienst. De eerste is op 5 mei bij de  Johanneskerk in Sittard en de
tweede op 12 mei bij de Ontmoetingskerk in Geleen.  Iedereen die iets over heeft van stekjes, zaaigoed, planten, bloeiende takken enz. kan dit meebrengen. Na de dienst is er dan een gezellige plantenmarkt: veel mensen vinden dan wel wat van hun gading: iets bloeiends, een stek van een bijzondere vaste plant, een kruidenplantje, jonge planten of plantgoed zoals tomaten, aardbeien, courgettes voor in de moestuin of op het balkon, noem maar op.
Op dezelfde zondagen zal er binnen in een zaaltje ook boeken kaarten en tijdschriften verkocht worden. Heeft u iets voor de verkoop, breng dit dan alstublieft mee op deze zondagen of laat ons iets weten.
De opbrengst van de verkoop gaat naar ons ZWO-project Shabai: het werk van Elisabeth den Boer in China. Namens ZWO- Sittard,
Iet den Boer
[Opgenomen op: 04-04-2019]
Wandelen in de natuur
9 mei
Wandelen in de natuur 
In dit seizoen verheugen we ons op het voorjaar, en dat nodigt uit voor een wandeling De moeilijkheidsgraad is van makkelijk tot gemiddeld. De voorjaarswandeling onder leiding van gids Roelf de Jonge is gepland bij het natuurgebied De Doort bij Susteren. In het natuurgebied vind je weilanden, bos en plassen. De lengte van de wandeling ligt op ca. 2 uur, en deze zal duren tot ca. 12.30 uur.
Voor de wandeling verzamelen we op donderdagmorgen 9 mei om 10.00 uur bij de Pastoor van Arskerk, Lienaertsstraat 138, Geleen, om ons vandaar gezamenlijk (carpooling) naar het vertrekpunt van de wandeling te begeven. Eventueel zal er ook een horeca-gelegenheid bezocht worden, de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Voor de wandeling wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd.
Graag aanmelden: bij René Koolwijk, 046-4432828, bij het kringenwerk 046-4432437 of via kringenwerkwm@gmail.com.
[Opgenomen op: 03-04-2019]
Nieuwe voorzitter van de Gebouwencommissie.
 
De huidige voorzitter van de gebouwencommissie van de Raad van Beheer, Marc Gotink, heeft wegens andere werkzaamheden moeten besluiten om te stoppen. Onze gemeente is hem erkentelijk voor zijn inzet in de gebouwencommissie. De kerkenraad is verheugd dat Ingrid Boonstra bereid is gevonden Marc op te volgen.  Kees van Luijk, scriba.
[Opgenomen op: 03-04-2019]
Gebruikte fietsen voor vluchtelingen
 
Vraag naar gebruikte fietsen voor vluchtelingen (AZC Spaubeek) In het AZC te Spaubeek zijn sinds kort weer vluchtelingen gehuisvest. Deze vluchtelingen wachten hun asielprocedure af.
Om ergens naar toe te gaan, bv voor het doen van boodschappen, anderen bezoeken of een kerkdienst bijwonen,
zijn de vluchtelingen afhankelijk van openbaar vervoer (en dat is duur want ze hebben maar beperkte financiële middelen)
of de bereidwilligheid van anderen om hen ergens naar toe brengen.
De vluchtelingen zouden minder afhankelijk zijn als ze bijvoorbeeld een fiets ter beschikking hebben.
Bij deze doen wij een beroep op u:
Misschien heeft u nog ergens een fiets staan die niet meer gebruikt wordt en waar u een vluchteling een plezier mee doet.
Ook een kinderfiets of een  fiets met kinderzitje is welkom.
Indien u een fiets ter beschikking heeft kunt u dat laten weten aan:
Joke van der Steen (vander_steen@zonnet.nl   of 046 458 46 18)    of
Wim Hendriks (wpt_hendriks@hetnet.nl)  046 475 57 34
[Opgenomen op: 16-03-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018