Zoek op deze website
 
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Beamer machinisten en Powerpointmakers gezocht 
Het komt steeds vaker voor, dat de Liturgie in de kerkdienst via een beamer op een groot scherm wordt geprojecteerd. Het heeft ook voordelen, want de liederen worden op het scherm weergegeven zodat er dan geen liedboeken gebruikt hoeven te worden, maar ook kan de preek bijvoorbeeld geïllustreerd worden met afbeeldingen of korte filmfragmenten en zo de dienst verlevendigen. Voor dit alles zijn twee soorten “specialisten” nodig, namelijk zij die een beamer kunnen instellen en bedienen en…liefst ook een groep, die een “Liturgie-powerpoint” kunnen maken, zowel in Geleen als in Sittard. De kerkenraad heeft mij verzocht om te komen tot beamer-teams voor Geleen en Sittard. Het leren bedienen en instellen van een beamer vergt al naar gelang het aantal deelnemers twee bijeenkomsten van ongeveer 2 uur, waarin het oefenen voorop staat. Het leren maken van een Liturgie-Powerpoint vergt enige computer- kennis en het kunnen beschikken over een laptop met het Microsoft Office-programma van 2016. (of Office 365). Alleen met deze versies zijn alle bewerkingen mogelijk. Oudere versies werken namelijk niet volledig met wat er in de cursus wordt aangeboden. De cursus Liturgie- Powerpoint beslaat drie avonden van 19.30–22.00 uur. Tijdens de cursus leren we ook hoe we liederen van Liedboek online kunnen downloaden. Hiervoor is een abonnement nodig (de kerk heeft één abonnement). Helaas kunnen niet meer personen tegelijkertijd van dit abonnement gebruik maken. Ik zelf heb ook een abonnement, zodat we in de cursus met twee personen tegelijkertijd kunnen oefenen. Het zou fijn zijn als er zich voor beide cursussen ongeveer 6 mensen zouden opgeven (het liefst 3 uit Geleen en 3 uit Sittard)
U kunt zich bij mij opgeven (steenruud@gmail.com) onder vermelding van “Beamer-bediener” of “Powerpont-maker”. U kunt zich ook voor beide cursussen opgeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken: 046-443 44 66. Na aanmelding bekijken we welke avonden het meest geschikt zijn. De cursus wordt gegeven in de Ontmoetingskerk, waar we gebruik kunnen maken van de wifi -verbinding. Graag tot ziens op de eerste cursusbijeenkomst.
Ruud Steen  
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Kerktuintreffen Urmond: terugblik 
Het ligt alweer even achter ons: het kerk-tuin-treffen op zondag 26 mei. Aan het begin van die week zag het er nog sombertjes uit met het weer. Het zou spannend worden of de mooie kerktuin mee kon doen in het geheel. Ik heb die week nauwgezet het Limburgse weerbericht gevolgd. Bijna elke dag werd de voorspelling wat beter, steeds weer een graadje erbij en een regenkans minder. En gelukkig konden we inderdaad na afloop van de kerkdienst naar buiten, naar de mooie tuin, die al vele jaren professioneel en perfect onderhouden wordt door Gerrit en Dora. Maar voordat we de tuin konden betreden, hadden we eerst onze kerkdienst. Die was vrolijk. De cantorij werkte mee. Nico bespeelde het orgel dat het een lieve lust was. Op weg naar Pinksteren zongen we alvast liederen over de Geest. De Lokale Omroep van Stein was present, zodat later ook mensen thuis de kerkdienst mee konden maken. En de kerk zat bijna helemaal vol. Zo’n zeventig mensen waren er. Uit Urmond en omgeving: Uit Grevenbicht, Sittard, Geleen, zelfs uit het asielzoekers-centrum in Sweikhuizen. Jong en oud was er. Zo ook een zestal inwoners van Urmond, die uit belangstelling waren gekomen. Met de canon “zingend in het gras” (Liedboek nr. 988) verlieten we de kerk. Buiten stond de koffie klaar. En ook deze keer had Ria weer een mooi raadspel. Onze reukorganen wilde ze wel eens testen.  Ze had in acht potjes watjes met diverse geuren gestopt. En aan ons was het om de juiste geur te vast te stellen. Ik bakte er zelf weinig van. Ik geloof dat ik alleen azijn thuis wist te brengen. Maar sommige groepjes hadden een prima resultaat geboekt. Ondertussen waren de soep en de broodjes gearriveerd, wederom klaargemaakt door Wim en Loes. En zowel soep als brood smaakten voortreffelijk. Daarna nog even een gezellige nazit en toen liep het kerk-tuin-treffen op zijn eind. We mogen terugzien op een fijne dag, waarvoor vele zich ingezet hebben. En die verdienen allemaal een hartelijk woord van dank!  
[Opgenomen op: 11-06-2019]
21 juli
Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie! 
Wordt wegens succes gecontinueerd op:
16 juni/21 juli/18 augustus/15 september 2019
Steeds tussen 14.30 en 16.30 uur
In de Herberg van de Ontmoetingskerk
Emmaplein 50  Geleen
Onder het genot van een aangeklede kop koffie of thee gezellig een praatje maken, een spelletje spelen
(sjoelen is favoriet)
en genieten van een kort filmisch en grappig intermezzo. De toegang is vrij, een vrijwillige gave in het busje
wordt op prijs gesteld
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Pastorale hulp na vertrek ds. Stegink 
In verband met het vertrek van ds. Joachim Stegink naar Parkstad zijn voor de korte termijn de volgende afspraken gemaakt voor zijn vervanging:
1. Voor de kerkdiensten waarin ds. Stegink na 2 juni 2019 zou voorgaan, zijn andere voorgangers gevonden. U vindt de details op de website.
2. Voor pastorale hulp zijn de pastoraatsteams uw eerste aanspreekpunt. Zij kunnen voor de wijken Noord en Oost bij verzoek om pastorale hulp in crisissituaties doorverwijzen naar ds. Irene Pluim en voor Grevenbicht naar ds. Pier Prins.
3. Voor uitvaartdiensten is ds. Pluim beschikbaar. Als ds. Prins is gevraagd voor een pastorale situatie in Grevenbicht waarop een uitvaart volgt, dan zal hij die (zo mogelijk) doen.
Met het vertrek van ds. Stegink is er helaas ook minder capaciteit voor pastorale ondersteuning beschikbaar. Misschien kan daardoor niet altijd aan uw verzoek om pastorale hulp worden voldaan Wij vragen daarvoor om uw begrip en werken aan een definitieve oplossing.
Verder willen wij u erop wijzen, dat ds. Pier Prins op maandag- en woensdagochtend niet beschikbaar is in verband met zijn activiteiten voor Zuyderland.
Namens de kerkenraad
Germ Visser
Scriba PGSG
[Opgenomen op: 26-05-2019]
18 september
Zomerstop Passage 
Passage heeft in de zomermaanden geen ledenbijeenkomsten maar in september gaan wij weer van start. Op woensdagmiddag 18 september beginnen we het seizoen met een lezing “Van panfluit tot pijporgel”. Heeft u interesse? Wij nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken.   Wij wensen u allen een mooie, zonnige zomer toe.
[Opgenomen op: 22-05-2019]

Kerkdiensten  | Alles 
27 juni
15:30 Beek-WZC Franciscus
30 juni
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
13 oktober
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
7 juli
09:00 Beek
20 oktober 10:30 Sittard, Johanneskerk
24 oktober
15:30 Beek-WZC Franciscus
7 juli 10:30 Sittard, Johanneskerk
Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.


Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018