Zoek op deze website
 
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Gratis rondleiding door het kerkgebouw 
Zoals u weet is de commissie kerkgebouwen bezig met de vraag in welk groot kerkgebouw wij na de samenvoeging onze kerkdiensten gaan houden.
Omdat niet iedereen beide gebouwen goed kent, hebben we de suggestie gekregen om korte rondleidingen te organiseren. Die suggestie nemen we graag over.
In de maand mei zal er aansluitend aan de kerkdienst voor geinteresserden de mogelijkheid zijn om een korte rondleiding door het gebouw te krijgen. Dit zal voor de dienst nog even worden aangekondigd.
Opgeven is niet nodig, u loopt gewoon mee. We starten in de buurt van de
koffie. De commissie kerkgebouwen.
[Opgenomen op: 17-04-2019]
Uit de kerkenraadsvergaderingen ... 
Uit de kerkenraadsvergaderingen van de afgelopen maanden 2019 Is al weer een paar maanden oud. Als moderamen en kerkenraad zijn we natuurlijk ook al een aantal keren bij elkaar geweest. Hier volgen een aantal zaken die ik graag met u wil delen. Marnix van Gurp heeft Sietse van der Sluis opgevolgd als voorzitter van de kerkenraad van Sittard-Grevenbicht. Wat vindt hij belangrijk voor onze kerkgemeenschappen?
1. Gezamenlijke diensten, waarin we vieren, delen, bidden, luisteren, ons geloof met elkaar delen.
2. Actief aanwezig zijn in de maatschappij. De kerk moet relevant zijn voor zijn omgeving. We zijn op allerlei plekken aanwezig; we hebben kerkjes in de dorpen en steden. We hebben activiteiten in de wijken en in bejaardentehuizen. Dat is een geweldige kans om te kijken, wat die buurt van onze kerk nodig heeft en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Niet alleen, maar samen met anderen.
3. De kerk wordt gebouwd door zijn mensen, door de leden. Dat betekent in toenemende mate dat die kerk gevormd wordt door de leden zelf. We moeten kijken waar mensen goed in zijn en waardoor ze geïnspireerd raken, enthousiast van worden. Dan kunnen we het volhouden.
4. Elkaar vasthouden en elkaar inspireren door te delen van ons geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan. We zijn volop bezig met het stappenplan waarmee we stappen zetten naar het samenvoegen van de verschillende taakgroepen. De verschillende groepen vergaderen inmiddels meestal of altijd samen en dat maakt samenwerken gemakkelijker en duidelijker. Waar mogelijk worden dingen samengedaan, maar er zijn ook zaken die nog apart gedaan worden, zoals bijvoorbeeld het pastoraat in de wijken. De komende tijd zullen de groepen aan de hand van een aantal vragen een gezamenlijk beleidsplan gaan schrijven. De Werkgroep Gebouwen is bezig, in het kader van de keuze die gemaakt zal worden voor één groot kerkgebouw, met het inventariseren van wensen van gemeenteleden ten aanzien van de kerkgebouwen. Voor de zomervakantie zal dit afgerond zijn en gaat de werkgroep verder met andere aspecten van hun opdracht. Een zorgpunt in onze beiden gemeenten is de jeugd. Er is nog kindernevendienst, maar de groep is klein. Verder zullen er, wanneer mogelijk, incidenteel activiteiten voor de oudere jeugd georganiseerd worden. We hopen ook dat er jonge mensen naar de SPRINGdiensten zullen komen waarvan er dit jaar 5 gepland zijn (in de Johanneskerk). Dit zijn laagdrempelige diensten verzorgd door een aantal enthousiaste gemeenteleden uit beide gemeenten. Wat leuk is om te vermelden is dat een groepje jongeren uit onze gemeenten bij een landelijke activiteit/online wedstrijd Sirkelslag Young tweede geworden zijn. Hier zijn we natuurlijk reuze trots op. Naar aanleiding van de Nashville verklaring die begin dit jaar gepubliceerd werd en de gesprekken die we hierover gevoerd hebben, hebben we als kerkenraden besloten dat we op de kaart van de website van ‘Stichting Wijdekerk’ gezet willen worden. Hiermee laten we zien dat LHBT’ers in onze gemeenten van harte welkom zijn. Het asielzoekerscentrum Sweikhuizen is weer open en ook nu komen op zondag verschillende asielzoekers naar de kerk (in Geleen, maar ook in Sittard). Pier heeft een groepje gevormd, samen met een paar gemeenteleden. Zij bezoeken de asielzoekers regelmatig waarbij ook bijbelstudie gedaan wordt die aansluit bij de dienst van de zondag die volgt op het bezoek. Dit wordt erg gewaardeerd. Ook worden er fietsen ingezameld, om het vervoer naar de kerk mogelijk te maken. Er is ook een begin gemaakt met verschillende activiteiten maandelijks op zondagmiddagen in het Gruizenkerkje en in de Ontmoetingskerk. Op 4 april hadden we een gemeenteavond die met ruim 60 mensen goed bezocht werd. Het was een fijne avond. Een verslag van de avond volgt. Ik realiseer me dat we met veel zaken bezig zijn en dat er ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan, dankzij onze samenwerking! Een goede, gezegende Paastijd gewenst en een hartelijke groet, ook namens Marnix, Bertha (U kunt mij altijd bellen of mailen: berthaverkerk@gmail.com tel 046-4379201)  
[Opgenomen op: 14-04-2019]
Video over de bouw van ons orgel op de website van 
Bij het opruimen van mijn boekenkast vond ik een video over de bouw van het orgel in de Ontmoetingskerk. Eric Steenwijk heeft deze video op onze website gezet. Vandaar onderstaande toelichting. In 1991 werd besloten, dat er in de Ontmoetingskerk een orgel moest komen. Het heeft even geduurd voor er voldoende geld was. Dankzij de verkoop van “het Karel-Appelraam” uit de Kruiskerk in de Park-laan, en dankzij een geldwervingscommissie met Jan Verbeek, Adrie van Poortvliet en Anja de Bruijn, die certificaten van orgelpijpen verkocht, kwam er voldoende geld binnen. In 1994 ging een orgelcommissie (met Jan Compagner, de organisten Henk van Loo en Berti Stokman, alsmede ondergetekende) aan het werk. Eerst werd vastgesteld: hoe groot het orgel moest worden, en dat het geschikt moest zijn voor het begeleiden van zang, solo en met een volle kerk. Daarna begon de zoektocht naar een orgelbouwer, werden orgels bekeken en offertes vergelijken met hulp van deskun-digen van de centrale kerken. De Firma Fama & Raadgever kwam als winnaar uit de bus. Die maakte weer gebruik van pijpen van de Firma Stinkens, vaklui op dat gebied. Op de video is het maken van de pijpen te zien. Ook is te zien hoe het orgel bij de eerstgenoemde firma in elkaar werd gezet. Nadat het or-gel in de fabriek klaar was, begon het verhuizen naar Geleen en de opbouw in de kerk. Ook de opbouw van het orgel in de kerk is op de video te zien. Op 17 februari 1995 is in een speciale dienst het orgel ingewijd door één van onze adviseurs, Jan Telder. Dit verhaal heb ik ontleend aan de brochure, die bij de opening is verspreid.
Wim Kirchner
[Opgenomen op: 11-04-2019]
Gezellige 2e Spring! op 31 maart 2019 
Op zondag 31 maart 2019 was de Johanneskerk weer erg goed gevuld voor de 2e Spring! viering. Het concept Spring! begint voor de meesten duidelijk te worden: een laagdrempelige kerkdienst waarbij ontmoeting, muziek en verschillende korte verrassingen (zoals een sketch, interview, persoonlijke uitleg, kindernevendienst in de kerk zelf, omgekeerde collecte, etc) centraal staan rond 1 persoon uit de bijbel.
Op deze zondag hebben we geluisterd, gezongen en gesproken over Ruth. Een inspirerende vrouw waar we nu nog steeds heel veel van kunnen leren.
Het was rond 10 uur al lekker druk in de kerk. Veel mensen vinden het fijn om elkaar voor de dienst al te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en een koekje.
Tijdens de 2e spring is er een zelfgemaakte dialoog tussen Dinges en Boaz uitgevoerd door Marnix en Thea. We hebben naar popmuziek geluisterd op de beamer, maar ook heerlijk gezongen onder begeleiding van piano en dwarsfluit. Het verhaal van Ruth is uitgelegd op een persoonlijke manier: wat betekent dit voor ons in 2019. Hoe kijken wij tegen het vreemde aan? Hoe vaak durven wij een grote stap te maken? Het hoogtepunt van de dienst is waarschijnlijk het interview met Mary. Mary is een sterke vrouw uit Kenia die naar Nederland is gevlucht. Ze woont momenteel in een azc en is een vast bezoeker van onze kerk. Het was erg indrukwekkend om haar levensverhaal te horen en haar kracht om er te zijn voor zichzelf, haar zoontje en anderen; gesteund door God, het christendom en de mensen om haar heen.
Tijdens de collecte heeft Doetien op de accordeon, samen met familie Cartwright een zelfgemaakt lied ten gehore gebracht. Leuk om zoveel initiatief te zien tijdens de Spring! vieringen.
Na afloop hebben we genoten van verschillende soorten zelfgemaakte hummus met stokbrood en heerlijke soep.
Ook de 2e Spring! viering was weer een groot succes.
Op naar de volgende Spring! op 19 mei!
[Opgenomen op: 05-04-2019]
5 mei
Stekjesmarkt op 5 en 12 mei. 
Ook dit jaar  organiseert de ZWO com. van Sittard en Geleen een stekjesmarkt op twee zondagen na de kerkdienst. De eerste is op 5 mei bij de  Johanneskerk in Sittard en de
tweede op 12 mei bij de Ontmoetingskerk in Geleen.  Iedereen die iets over heeft van stekjes, zaaigoed, planten, bloeiende takken enz. kan dit meebrengen. Na de dienst is er dan een gezellige plantenmarkt: veel mensen vinden dan wel wat van hun gading: iets bloeiends, een stek van een bijzondere vaste plant, een kruidenplantje, jonge planten of plantgoed zoals tomaten, aardbeien, courgettes voor in de moestuin of op het balkon, noem maar op.
Op dezelfde zondagen zal er binnen in een zaaltje ook boeken kaarten en tijdschriften verkocht worden. Heeft u iets voor de verkoop, breng dit dan alstublieft mee op deze zondagen of laat ons iets weten.
De opbrengst van de verkoop gaat naar ons ZWO-project Shabai: het werk van Elisabeth den Boer in China. Namens ZWO- Sittard,
Iet den Boer
[Opgenomen op: 04-04-2019]

Kerkdiensten  | Alles 
25 april
15:30 Beek-WZC Franciscus
27 april
11:00 Petruskerk
28 april
09:00 Urmond
28 april
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.


Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018