Zoek op deze website
 
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Koffer met langspeelplaten gevonden 
In een hoekje van de kerkzaal van de Ontmoetingskerk staat al jaren een koffer met langspeelplaten te verstoffen. Als iemand geïnteresseerd is kan hij contact met me opnemen. Bij geen reactie gaan de LP’s in de container. Eddy Roerdink, eizeroerdink@gmail.com tel. 046-474 95 96
[Opgenomen op: 11-12-2018]
Geluidsinstallatie Ontmoetingskerk aangepast 
Naar aanleiding van veel klachten over de geluidskwaliteit in de Ontmoetingskerk hebben we een andere specialist in de armen genomen dan degene die destijds de geluidsinstallatie heeft geleverd.
We hebben ons gericht tot de firma Infra Systems uit Sittard, die ook de geluidsinstallatie in de Johanneskerk heeft geïnstalleerd. Al gauw bleek dat onze luidsprekers niet goed stonden opgesteld en dat de complete ringleiding moest worden vervangen. Beide zaken zijn aangepakt en op zondag 25 november was het inschakelen van de geluidsinstallatie een spannend moment voor de direct betrokkenen. Gelukkig functioneerde alles conform verwachting en kregen we positief commentaar zowel op het geluid uit de luidsprekers als ook via de ringleiding. Een neveneffect was dat het projectiescherm moest worden verplaatst. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het scherm iets hoger te plaatsen zodat ook de onderste twee regels van een lied uit volle borst kunnen worden meegezongen.
[Opgenomen op: 11-12-2018]
Kerst op komst 
Kerst is op komst. Het oude feest. Het oude christelijke feest. Ons oude feest. Het oude feest van licht in de donkerheid, van het kind als koning, het feest van verwachting. Er is de verwachting dat het mooi zal worden, vieren in de kring van vertrouwden, vieren in harmonie. Oude meningsverschillen worden overwonnen en mensen vinden weer de weg naar elkaar toe. En tegelijk valt het niet altijd mee om deze hoge verwachtingen te leven. Want voor hetzelfde geld valt het tegen, is er niet de gehoopte toenadering, is er niet het gewenste contact of is er zelfs niets om naar uit te kijken. En dan valt deze dag bijzonder tegen. Niets is erger dan teleurgestelde verwachtingen, zeker op zo’n dag. Als Kerst op komst is roept dat verschillende gevoelens op, verschillende verwachtingen, ligt de teleurstelling op de loer. Dat roept dan wel de vraag op wat ons geloof waard is in gespannen relaties, in de teleurstelling die we ervaren of die we zelf aan anderen doorgeven. Soms zouden we het zelf ook wel anders willen doen, maar het lukt gewoonweg niet. Momenten zijn er waarin we licht missen in ons leven en in de wereld om ons heen. Daarom is er de vraag wat ons geloof waard is als de wereld om ons heen op zijn kop staat en honger en nood heerst onder de mensen, als het recht van de sterkere geldt en de zwakke niet wordt gehoord of onder de voeten wordt gelopen. De vraag is ook wat ons geloof nog waard in een maatschappij waar iedereen zijn of haar eigen heil voor ogen lijkt te hebben. Ja, wat is ons geloof waard met Kerst op komst? In psalm 130 zit de bidder in de put. Hij roept vanuit de diepte. Wie in de diepte zit en niet zwijgt, maar roept, roept naar iets of iemand, roept naar hulp. Wie naar hulp roept heeft nog hoop. ‘Uit de diepte roep ik tot U, Heer’. Zo begint de psalm. En dan volgt geen verlanglijst, maar gewoon de vraag, de oproep aan God: ‘Hoor mijn stem, luister naar mijn roep, wees aandachtig’. Er knaagt nog iets van twijfel of de bidder wel het recht heeft om zo bij God aan te kloppen: ‘Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?’ Want we houden het niet vol in ons leven als alles overeind zou blijven wat misging, gewild of ongewild, bewust of onbewust. We houden het niet vol in het leven en in ons geloof als al dat overeind zou blijven en niet uit de weg geruimd zou kunnen worden. We houden het niet vol als er geen nieuw begin gemaakt kan worden vanuit God en vanuit mensen. Dan is er het ‘maar’ van de psalm. ‘Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag’, daarom kijken we op naar God, we kijken op ván God. We verbazen ons over de genade van God, de vergeving, de kans opnieuw te beginnen of eigenlijk, zoals de bijbel dat vaker aangeeft, de kans om stil te staan, om te keren en in een andere richting verder te gaan. Die kans willen we ons niet laten ontgaan. ‘Ik zie uit naar de Heer’, zegt de bidder in psalm 130, ‘mijn ziel ziet naar Hem uit, mijn ziel verlangt naar de Heer, méér dan wachters naar de morgen, méér dan wachters uitzien naar de morgen.’ De wachters in de tempel zagen uit naar de morgen om aan te geven wanneer het tijd was om het offer in de tempel te brengen om daarmee de kentering van donkerheid naar licht aan te geven, de omkeer van donker naar licht. Dit is wat geloof voor ons kan betekenen. Uitzien naar de kentering, de omkeer van donkerheid naar licht. Uitzien naar de omkeer van de toestanden in de wereld en in ons leven.
 
Kerst is staan op de uitkijkpost om te kijken of het licht er al aankomt, het beloofde en verwachte licht. Kerst is praten over het licht dat we verwachten en dat we zien aankomen. Dat is wat ons geloof waard is in alles wat er om ons heen gebeurt. Dat is wat God en geloof voor ons kunnen betekenen. En dan gaat het leven soms anders verder, niet omdat we verlies, gemis en verdriet niet meer voelen, maar omdat we er mee leren leven. We leren we leven met de dingen die we niet kunnen veranderen. Zo kan het licht gloren als we het bespreekbaar maken naar elkaar toe en naar God toe. Bespreekbaar maken wat en wie we missen, waarna we verlangen.
 
En wie weet is mijn omkeer een uitnodiging voor de omkeer van de ander. Als we het licht maar voor ogen hebben en voor ogen houden. Kerst is staan op de uitkijkpost of het er al aankomt, het licht van Gods beloofde wereld, waar wij aan mee mogen doen, waar wij deel van zijn. Nu al. Zo eindigt psalm 130 met de woorden: ‘Israël, hoop op de Heer! Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, Altijd weer.’ Met Kerst op komst hopen en verwachten we dat het donker omkeert naar het licht van God. Gezegende Kerst     
Joachim Stegink
[Opgenomen op: 11-12-2018]
Kerst! 
We zijn de maand december binnengetreden. De maand van advent en kerstfeest. Aan het einde van de laatste maand van het jaar, als hier de dagen op zijn kortst zijn, ontmoeten we in alle licht en vrolijkheid het pasgeboren kind. De Messias. De Zoon, ons door God gegeven. Licht en vreugde zijn de woorden die het Kerstfeest bij uitstek kenmerken. Vreugde omdat God heel concreet van zich doet spreken. In zijn zoon is God ons heel dicht genaderd en heeft God een gezicht gekregen. Licht, omdat duisternis en kilte, die soms zo op ons kunnen liggen, doorbroken worden en in een ander perspectief komen te staan. Daardoor mag er nieuwe hoop gekoesterd worden. Op een andere leven. Op betere tijden. Op een wereld die eerlijker en rechtvaardiger wordt. Het kerstfeest als een signaal dat niet alles bij het oude hoeft te blijven, maar dat er altijd veranderingen mogelijk zijn. Graag wens ik u van harte een goede dagen in december, een vreugdevol, licht- en hoopgevend kerstfeest. Pier Prins
[Opgenomen op: 11-12-2018]
Einde aan kerkdiensten via Radio START 
Al vele jaren worden kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk uitgezonden via Streekomroep START. Dat gebeurt op de eerste en tweede zondag van iedere maand; op de tweede zondag wordt de dienst van de eerste zondag herhaald. Als er in een maand vijf zondagen vallen, dan wordt er op die vijfde zondag nog een dienst uitgezonden. (De derde en vierde zondag van de maand wordt een dienst van “De Ontmoeting” uit Sittard uitgezonden.)
De uitzenddata en –tijden staan in de agenda van Kerknieuws, en vaak staat daar ook nog bij welke (vrij recente) dienst dat is.
Helaas gaat daar nu een eind aan komen, doordat Streekomroep START en Lokale Omroep Stein door bezuinigingen moeten gaan samenwerken en programma’s in elkaar moeten schuiven. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet bekend, doch wel staat al vast dat de dienst die we 30 december hopen uit te zenden, de laatste zal zijn op de ons vertrouwde wijze.
In een later Kerknieuws hoop ik u nader nieuws te kunnen geven hoe een en ander er komt uit te zien. Albert Sjollema
[Opgenomen op: 03-12-2018]

Website PGGBU en privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet op bescherming van de privacy van personen. Om die reden zijn vrijwel alle foto's en films (maar ook de rubriek 'In Memoriam') die zichtbaar waren op deze website niet meer zichtbaar, omdat het ondoenlijk was om iedereen die op deze foto's/films te zien waren te benaderen voor toestemming. De definitieve beslissing hieromtrent is nog in behandeling bij het kerkbestuur. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot een aanpassing van deze maatregel.

Webmaster, 23 mei 2018.

Kerkdiensten  | Alles 
16 december
09:00 uur Urmond
16 december
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
16 december
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
19 december
10:30 uur Geleen, Glana

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.


Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018