Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
1 september
10:30 Sittard, Johanneskerk
3 september
10:30 Huize "Hoogstaete"
8 september
09:00 Beek
8 september
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie!
15 september
 
Wordt wegens succes gecontinueerd op:
16 juni/21 juli/18 augustus/15 september 2019
Steeds tussen 14.30 en 16.30 uur
In de Herberg van de Ontmoetingskerk
Emmaplein 50  Geleen
Onder het genot van een aangeklede kop koffie of thee gezellig een praatje maken, een spelletje spelen
(sjoelen is favoriet)
en genieten van een kort filmisch en grappig intermezzo. De toegang is vrij, een vrijwillige gave in het busje
wordt op prijs gesteld
[Opgenomen op: 11-06-2019]
Vierde Springdienst, 6 oktober over Paulus
6 oktober
 
De 4e dienst in de Springserie is op zondag 6 oktober in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! Dienst staat Paulus. Wat zo bijzonder is in het leven van Paulus is de complete ommezwaai die hij ondergaat als hij in contact komt met Jezus, een waarlijke bekering! Herken jij ook zo’n ommezwaai in je eigen leven?
De ochtend wordt afgesloten met soep en (exotische) hapjes voor wie daar zin in heeft. Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst. We zien je graag komen. Wat is Spring!:
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.
Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen. Er komt nog een bijeenkomst in de Spring! serie op zondag 17 november 2019. Noteer je het alvast? Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren. Het Spring! Team: Ard, Caroline, Emma, Irene P, Irene vG, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea
[Opgenomen op: 22-08-2019]
Eerste Actualiteitencafe (na de zomer)
13 september
Eerste Actualiteitencafe (na de zomer) 
Het eerste actualiteitencafé na de zomer is weer op de 2e vrijdag van de maand. Op 13 september druppelen we binnen vanaf 16.30 uur, in de Ontmoetingskerk via de fietsenstalling. Daarna elke 2e en 4e vrijdag. Onder het genot van koffie, thee of iets anders gaan we informeel met elkaar in gesprek over de actualiteit. Aanmelden vooraf is niet nodig. De entree is vrij.
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Interreligieus Platform viert derde Lustrum
20 september
Interreligieus Platform viert derde Lustrum  
Op vrijdag 20 september 2019 viert het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, centrum voor bezinning en ontmoeting, dat met deze avond het begin van het cursusjaar inluidt. Het wordt door deze samenwerking een bijzondere avond van beide groepen. Het Platform wil inwoners van Sittard-Geleen en wijde omtrek met hun verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en sociale achtergrond door middel van allerlei activiteiten met elkaar in contact brengen met als doel het krijgen van respect en waardering voor elkaar en elkaars tradities. Het Platform vervult al 15 jaar een unieke rol in de gemeente en is ook in Nederland een bijzonderheid, nergens bestaat al zolang een hecht platform als het onze. Het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek bestaat al ruim dertig jaar en presenteert ieder jaar een programma met deskundige inleiders en eigentijdse thema’s op het snijvlak van religie en cultuur. De samenwerking tussen beide groepen heeft geleid tot een bijzondere invulling van het Lustrumfeest van het Platform waarbij gekozen is voor de vertoning van een film waar de ontmoeting c.q. botsing van verschillende religieuze tradities op een humoristische wijze getoond wordt, waarbij respect en tegelijk relativering een wezenlijke rol spelen. Het gaat om de film Bon Dieu van Philippe de Chauvron uit 2014 over een katholiek gezin uit de Franse provinciale bourgeoisie waarvan de ouders zich een breuk schrikken als drie van de vier dochters willen trouwen met een man met een ander geloof en cultuur. Gelukkig komt de vierde dochter met een katholieke jongen, maar…..Het is een boeiende, geestige film waarbij je kritische vragen over je eigen verdraagzaamheid kunt stellen. Na afloop van de film gaan we hierover onder leiding van Wim Cuypers (Kringenwerk) in gesprek. De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje. Van harte welkom in de Ontmoetingskerk op vrijdag 20 september om 19.30 uur!!!  De toegang is gratis
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Ouderenkring Beek
10 september
Ouderenkring Beek 
Op dinsdagmiddag 10 september komen weer bij elkaar in het zaaltje van Het woonzorgcentrum in Beek. We beginnen om 14.30 uur met het drinken van een kopje koffie / thee. We buigen ons deze middag aan de hand van kaartjes over uitspraken uit het wereldberoemde boekje “De navolging van Christus” van Thomas à Kempis.  Het is een oud boekje en dateert uit de Middeleeuwen, maar het wordt nog altijd gelezen. In dit boekje staat hoe we als christen moeten leven en handelen. Van harte welkom!
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Startzondag
22 september
Startzondag 
Zondag 22 september: gezamenlijke startzondag in de Ontmoetingkserk
Graag wijs ik u alvast op de gezamenlijke startzondag op zondag 22 september. Het thema is: "Een goed verhaal” Oftewel: we hebben wat te vertellen.  Met een groepje bereiden we deze speciale dienst voor. We willen laten zien wat de verschillende kringen / (werk)groepen in beide gemeenten te vertellen hebben. In deze kringen worden heel wat verhalen verteld. Want de kerk heeft een goed verhaal. In het volgende nummer meer informatie over de Startzondag.
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Oecumenische viering, Ontmoetingskerk
8 september
Oecumenische viering, Ontmoetingskerk  
Al vele jaren houden we een oecumenische viering met de parochies in Geleen. Elk jaar in januari in de bidweek voor de eenheid is dat een vesper op de een door de weekse avond. De eerste volgende oecumenisch kerkdienst is op zondag 8 september in de Ontmoetingskerk. Voor het eerst is dit een gemeenschappelijke dienst met Sittard – Grevenbicht. Samen kapelaan Carlos Martinez ga ik in deze viering voor. We volgen daarbij het rooster binnen de Rooms-katholieke kerk met als lezing uit het Oude testament: Wijsheid 9: 13–18. Bijzonder is ook dat we één van oud-organisten in onze midden hebben: Johan Meij. Hij woont al weer wat jaren in Nuenen, maar komt zo nu en dan graag naar Geleen om op het orgel in de Ontmoetingskerk te spelen. Op zondag 8 september is hij de organist. Van harte welkom in deze oecumenische en gemeenschappelijke dienst.
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Derde bizarre bijbelverhaal
 
Zondag 1 september: derde bizarre Bijbelverhaal
Op deze zondag luisteren we voor de derde en laatste keer naar een Bijbelverhaal, dat in onze ogen nogal heftig overkomt. Namelijk over Jezus die uit zijn slof schiet en een Kanaanitische vrouw, die hem dringend om hulp vraagt, onheus bejegent. Jezus lijkt die vrouw gewoonweg te schofferen. Zo kennen we Jezus niet. Kon hij niet wat vriendelijker zijn. Wat steekt er achter deze reactie van Jezus?
[Opgenomen op: 21-08-2019]
Nieuw seizoen Kringenwerk
 
Het interkerkelijk kringenwerk start binnenkort weer met een nieuw programma voor het seizoen 2019-2020. Deze keer verandert er wat. We presenteren voortaan een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht. Er komt ook een gezamenlijk programmaboekje uit, wat op aanvraag beschikbaar komt. Het wordt dus niet meer bezorgd op het adres van de bekende deelnemers aan de kringen. Ook komt het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl. De website en het boekje zijn in voorbereiding en komen binnenkort uit. Op die website kunt u zich opgeven voor een kring; schriftelijk kunt u zich aanmelden op het adres (brievenbus) van de Ontmoetingskerk. Enkele kringen starten al in september. Zie hiervoor de agenda.
[Opgenomen op: 12-08-2019]
Een spannende tijd, met ook zorgen
 
We bevinden ons in een spannende tijd, die ook wel wat zorgen met zich meebrengt. In de SPRING!-dienst van 19 mei ging het over Jozef, die eerst in de put belandde en later zelfs uitzichtloos in de gevangenis terecht kwam. Hij behield steeds zijn vertrouwen in God. Ook, en misschien wel juist in moeilijke situaties staat God naast ons en geeft ons zijn goedheid (Gen. 39:21). Dat geeft moed om samen verder te gaan. We wensen u allemaal een goede en inspirerende zomertijd toe! Bertha Verkerk en Marnix van Gurp
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Ook in 2020 Spring! diensten
 
Het kerkdienstenrooster voor 2020 is bijna klaar. Het gaat in grote lijnen hetzelfde zijn als dat van 2019. Ook in 2020 zullen er weer 5 SPRING!-diensten worden georganiseerd.
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Communicatie/Nieuw kerkblad
 
Op gebied van Vorming, Bezinning en Communicatie is heel veel gaande. De kerkbladredacties van beide kerkbladen (Gaandeweg, Kerknieuws) hebben besproken hoe ze kunnen komen tot één enkel kerkblad voor onze gezamenlijke gemeentes. Het lijkt erop dat een gulden middenweg gevonden wordt met een verschijningsvorm van 1x per maand en in eigen beheer gedrukt. In september bekijkt en bespreekt de kerkenraad een eerste proefexemplaar en we verwachten dat in oktober een eerste proefnummer van een gezamenlijk kerkblad zal verschijnen. Ook wordt er actief bestudeerd hoe het Sittard-Grevenbichtse Winterwerk en het Geleen-Beek-Urmondse Kringenwerk geïntegreerd kunnen worden met één boekje en één website.
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Communicatie/Nieuw kerkblad
 
Op gebied van Vorming, Bezinning en Communicatie is heel veel gaande. De kerkbladredacties van beide kerkbladen (Gaandeweg, Kerknieuws) hebben besproken hoe ze kunnen komen tot één enkel kerkblad voor onze gezamenlijke gemeentes. Het lijkt erop dat een gulden middenweg gevonden wordt met een verschijningsvorm van 1x per maand en in eigen beheer gedrukt. In september bekijkt en bespreekt de kerkenraad een eerste proefexemplaar en we verwachten dat in oktober een eerste proefnummer van een gezamenlijk kerkblad zal verschijnen. Ook wordt er actief bestudeerd hoe het Sittard-Grevenbichtse Winterwerk en het Geleen-
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Inventarisatie Kerkgebouwen
 
De werkgroep Kerkgebouwen heeft uitstekend werk verricht in de inventarisatie van ideeën en behoeften met betrekking tot de kerkgebouwen.  In fase 1 is vooral gekeken naar de wensen van ons als gemeenteleden, nu gaat de werkgroep verder met fase 2 waarin ook bekeken wordt wat de waarde van onze gebouwen is voor de buitenwereld. Bericht van de commissie gebouwen.
In de afgelopen maanden heeft de commissie de gemeenteleden op twee momenten gevraagd hun inbreng te geven: De stickeractie en de  omkeervragen. Op de stickeractie in april is enthousiast gereageerd. Bijna 1400 stickers zijn geplakt bij de 23 verschillende aspecten. Dat wil zeggen een deelname van ongeveer 140 gemeenteleden. Daar zijn we heel blij mee. In de tabel ziet u waar de stickers geplakt zijn
.
Daarna hebben we in mei nog de omkeervragen gesteld: welke verbeteringen zou je graag zien als de keuze zou vallen op het “andere” gebouw. Wij waren erg nieuwsgierig naar uw mening over wat belangrijk voor u is ( en wat dus minder) . Bovenaan staat de akoestiek tijdens de dienst met 137 stickers.  Zoals ook uit de antwoorden op de omkeervragen blijkt, is de verstaanbaarheid van de preek inde Ontmoetingskerk een probleem voor een behoorlijk aantal gemeenteleden uit Sittard, dit ondanks aanpassing aan de geluidsinstallatie en een nieuwe, sterk verbeterde ringleiding. Om een goede keuze te kunnen maken tussen de beide gebouwen is het nodig dat op korte termijn door deskundigen gekeken wordt wat er aan de hand is en wat er mogelijk is om de verstaanbaarheid in de Ontmoetingskerk te verbeteren. Daarvoor zijn kontakten gelegd. Het blijkt lastig om goede (meetbare) criteria voor al deze aspecten te ontwikkelen. Dat had de kerkenraad wel aan de commissie gevraagd. Om tot een totaal afweging te kunnen komen zou je die bovendien ook nog moeten kunnen “optellen”, moeilijk omdat de aspecten van heel verschillende aard zijn. De commissie heeft dit op 11 juni met het Moderamen besproken. Afgesproken is om voorlopig het ontwikkelen van de criteria niet verder te vervolgen. Wat we als vervolg wel gaan doen is om voor alle aspecten een rapportcijfer aan beide gebouwen te geven. Bij een eerste oefening daarmee blijkt dat per aspect het rapportcijfer – met uitzondering van de akoestiek - meestal dicht bij elkaar ligt. En er dus niet een duidelijke keuze voor een van beide gebouwen uit rolt. Maar we gaan het als commissie –ieder individueel- wel doen. De omkeervragen zijn door minder mensen beantwoord, totaal ongeveer 40. Van de 27 Sittardse antwoorden hadden 17 betrekking op het verbeteren van de akoestiek in de Ontmoetingskerk. Verder waren er opmerkingen over de sfeer in de kerkzaal; vanuit Geleen zou men de Johanneskerk wel graag wat uitnodigender en gezelliger willen, vanuit Sittard komt de wens om de kerkzaal in de Ontmoetingskerk wat meer licht te geven en de aanblik wat rustiger. Hoe verder?
Met het moderamen hebben we afgesproken dat we fase 1 verder afronden en na de zomer verder gaan met fase 2. Dan komen er nog een heel aantal punten aan de orde die we in de stickervragen niet hebben meegenomen, zoals de technische staat van de gebouwen, operationele kosten, verhuur, etc die bij een afweging ook van belang zijn. En gaan we in gesprek met de buitenwereld om te kijken wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op gemeentelijk niveau en in het vastgoed zijn. We vinden het belangrijk om u goed op de hoogte houden, dus na de zomer hoort u weer van ons. Met vriendelijke groet,
De commissie gebouwen.
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Afscheid Joachim Stegink
 
In de dienst van 2 juni hebben we afscheid genomen van Ds Joachim Stegink. Met een lach en een traan, op ludieke wijze en op serieuze toon, maar met veel dankbaarheid voor wat hij voor ons betekend heeft. Na 17 jaar bij ons dominee geweest te zijn, is hij vertrokken naar onze buurgemeente in Parkstad. Het afscheidscadeau, een prachtig schilderij van Hennie van de Steeg getiteld “Gesprek” was zeer passend: Joachim als (s)preker en Joachim als luisteraar. Op 9 juni deed Joachim intrede in de Pelgrimskerk in Brunssum, ook daar begeleid door een afvaardiging uit onze gemeente.
Zijn vertrek heeft bij ons wel een groot gat achtergelaten. Onze huidige predikanten, Irene Pluim en Pier Prins, zijn al vol belast met allerlei taken en kunnen niet zomaar het werk van Joachim overnemen. Dat betekent dat de wijken Sittard-Oost, Sittard-Noord en Grevenbicht nu vacant zijn als het om predikantsondersteuning gaat. In noodgevallen zijn uiteraard wel Irene (Sittard) en Pier (Grevenbicht) beschikbaar.
Kwetsbaar
Dit weerspiegelt wel dat onze gemeentes in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. We hebben niet steeds meer de menskracht om pastoraat en diaconaat in te vullen zoals we graag zouden willen. Dat is soms pijnlijk. Aan de andere kant vinden er op allerlei plaatsen activiteiten plaats en zoeken mensen elkaar op om contact te hebben en geloof te delen en in praktijk te brengen. Het is belangrijk dat wij elkaar weten vast te houden en te enthousiasmeren. Laten we vooral die dingen doen, die onszelf energie geven. Dan gaat er weer wat broeien en bloeien!
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Nieuwe inzameling Engele van Zitterd-Gelaen
 
Gedurende 3 weken, op zondag 7, 14 en 21 juli  zal er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk  ingezameld gaan worden! Deze keer kunt u houdbare voeding inleveren op de tafel in de hal. Denk hierbij aan bv. blikken met gepelde tomaten, champignons, tomatenpuree, asperges, pannenkoekmeel, limonade,  bouillonblokjes, pakjes soep e.d. U kunt ook een financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er een collectebus klaar. We hopen dat we weer op u kunnen rekenen! 
Mocht u  vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen:
Irene van Gurp, e-mail: i.stolte@hetnet.nl
Joke Bos, e-mail: joke.bos@planet.nl
[Opgenomen op: 03-07-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018